Maahanmuuttopalvelut

Maahanmuuttajat
Kotoutumisneuvonta / Integration advice
Maahanmuuttokoordinaattori / immigration coordinator

puh. 050 325 3905
kirsti.poyry@hirvensalmi.fi

Maahanmuuttokoordinaattorin palvelut maahanmuuttajataustaisille asukkaille:
· kuntaan asettautumisen ohjaus ja neuvonta (ohjaus uudessa yhteiskunnassa, erilaisissa elämäntilanteissa, arjen asioissa)
· kotoutumispalveluiden järjestämisessä yhteistyö eri toimijoiden kanssa
· kotoutumislain mukainen alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma kotoutujalle
Integration coordinator
· helps and supports in adjusting to everyday life in Hirvensalmi
· co-operates with other integration service providers
· gives information on housing