Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, rakennuttamisesta, kaavoituksesta, joukkoliikenteestä, maa-aineslupien valmistelusta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä talonrakennuksessa, kunnallistekniikassa, jätehuollossa ja yleisten alueiden ylläpidossa,

Teknisessä lautakunnassa on viisi jäsentä. Sen puheenjohtajana toimii  Hannu Raatikainen  (Kesk.) Varapuheenjohtajana toimii Kaisa Pasonen (Kok).

Lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Teknisen lautakunnan kokoonpano:

Hannu Raatikainen pj. Kesk
Kaisa Pasonen vpj., KOK
Outi Kiesilä, Kesk
Ari Kämppi, SDP
Seppo Kovanen, IKL

Puheenjohtaja Hannu Raatikainen

email: hannu.raatik (at) gmail.com