Varhaiskasvatus

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHirvensalmen kunnassa järjestetään varhaiskasvatuspalveluna lasten päivähoitoa perhepäivähoidossa, Lahnaniemen ryhmiksessä ja päiväkoti Ompussa.

Varhaiskasvatuksesta vastaa varhaiskasvatuksen esimies Kristiina Ukkonen.
puh. 050 596 4799
kristiina.ukkonen@hirvensalmi.fi

Pitäjäntie 7
52550 Hirvensalmi

Toiminnanohjausjärjestelmä Daisy on huoltajien ja varhaiskasvatuksen väliseen asiointiin tehty palvelu, joka tuo huoltajat lähemmäksi päivähoidon arkea. Se mahdollistaa hoitoaikavarausten tekemisen, hoitoaikojen toteuman seurannan sekä viestinnän kodin ja varhaiskasvatuksen välillä.
Daisyfamilyn käyttöohje löytyy Daisyfamilystä  ja sovelluksen voi ladata esim. play-kaupasta.
Apua Daisyfamilyn käyttöön saa Elina Niemeltä (elina.niemi at hirvensalmi.fi) tai Ompun numerosta
050-5964791.

Hakeminen varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden; 4 kk ennen toivottua hoidon alkamisajankohtaa tai viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon tarvetta jos tarve johtuu vanhempien työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta. Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella. Erillistä tiettynä ajankohtana tapahtuvaa hakua varhaiskasvatukseen ei ole.

Muutosilmoitus

Muutosilmoituksella voi ilmoittaa osoitteen muutoksen, tuntimäärän muutoksen,  sekä irtisanoa lapsen hoitopaikan. Sähköinen lomake löytyy tästä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, jonka määrittelyyn vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Maksu voi olla enintään 295 e/kk. Maksu tarkistetaan toimintakausittain (1.8.-31.7.). Lisätietoja saa varhaiskasvatuksen esimieheltä.

Varhaiskasvatuksesta perittävät maksuperusteet 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varda

Sosiaaliasiamiehen tehtävä ja muistutusmenettely

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on myös varhaiskasvatuksen osalta neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä ja tiedottaa asiakkaan oikeuksista. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 24 §:ssä tarkoitettu sosiaaliasiamiestoiminta on kunnassa järjestetty osana Essoten palveluja. Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävät on Essotessa yhdistetty.

ESSOTE-sosiaali-ja-potilasasiamies-esite

Mikäli vanhemmalla nousee kysymyksiä varhaiskasvatuksen arjesta tai toimintatavoista, kannustamme huoltajia ensisijaisesti ottamaan asian puheeksi henkilöstön tai tarvittaessa varhaiskasvatuksen johtajan kanssa. Tavoitteena on, että asiat voidaan ratkaista keskustelemalla lasta hoitavan henkilöstön kanssa. Huoltajalla on kuitenkin myös mahdollisuus laatia muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta.

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta varhaiskasvatuksen esimiehelle tai perusopetuksen rehtorille. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti tällä muistutuslomakkeella. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisen painavasta syystä. Muistus on kirjattava ja käsiteltävä asianmukaisesti ja siihen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. (Varhaiskasvatuslaki 54 § 540/2018)

Muistutuslomake lähtetään osoitteella: Hirvensalmen kunta, varhaiskasvatus, Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi. Kuoreen merkintä: “muistutus varhaiskasvatuksesta”.

Ilmaisia satuja myös varhaiskasvatuksen käyttöön

Suomen 100v juhlavuoden kunniaksi Satupalvelu on julkaissut netissä ilmaiseksi yli sata opettavaista satua. Sadut ovat kirjailija Päivi Honkakosken kirjoittamia. Joka sadun lopussa on joitakin kysymyksiä ja tehtäviä avuksi sadun opetuksen käsittelyyn.

Sadut löytyvät osoitteesta Satupalvelu.