SOTE-palvelut

www.etelasavonha.fi

Hirvensalmen hyvinvointiasema

 

Hirvensalmen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2023 alkaen tuottaa Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa.

 

Velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteistä ja asiakkaalle maksutonta palvelua. Talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan tasapainoinen talous. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan oman toiminnan ja päätöksenteon tukeminen. Jokaisella maksuvaikeuksissa olevalla on mahdollisuus neuvontaan ja sillä pyritään ennaltaehkäisemään velkaongelmien syntymistä.

Talous- ja velkaneuvonta toteutetaan seudullisesti, lisätietoa osoitteesta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/talous_ja_velkaneuvonta.html

 

Hirvensalmen vanhus- ja vammaisneuvosto
pj. Sirpa-Helena Pesonen

siht. Maiju Pekurinen

Esite 2024 vanhus- ja vammaisneuvosto