Lapsen lääkehoidon toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

Päävastuu lapsen lääkehoidon toteuttamisesta on aina huoltajalla. Mahdollisuuksien mukaan pyritäänkin siihen, ettei lääkettä tarvitsisi antaa varhaiskasvatuksessa, vaan lääkehoito tapahtuisi lapsen kotona. Huoltajat voivat pyytää lääkäriltä pitkävaikutteisiä lääkemuotoja tai lääkkeen annostelu ajoitetaan ennen ja jälkeen hoitopäivän.

Varhaiskasvatuksessa toteutettavassa lääkehoidosta tulee aina täyttää lääkehoitosuunnitelma.