Kaavoitus

Hirvensalmen kunnan tavoitteena on pitää koko kunta asuttuna. Kylien elinvoimaisuutta tuetaan aktiivisen maapolitiikan ja kaavoituksen keinoilla.

Hirvensalmen kunta on rantayleiskaavoittanut rannoistaan 1 100 km. Kaavoissa rakennettuja rakennuspaikkoja on kaikkiaan noin 2600 ja uusia rakennuspaikkoja kaavat osoittavat noin 800 rakennuspaikkaa. Ranta-asemakaavoja on 46. Hirvensalmen kunta tekee vuosittain kaavoituskatsauksen.

Kunnan kaava-asioista vastaa tekninen johtaja Asko Viljanen.

Hirvensalmen pinta-ala on 745 km2, josta vesistöä 273 km2. Hirvensalmella on rantaviivaa 1 360 km, järviä 127 ja saaria 327. Suomen 8. suurin järvi Puulavesi sijaitseen Hirvensalmella.


Kaavoituskatsaus 2021

Kaavoituskatsaus 2022


Vireillä olevat kaavat

KUULUTUS 16.3.2023

Puulan rantaosayleiskaavan muutosehdotus Harjankallio 97-421-2-43

OAS_Puulan OYKM

Iso Häähkiäinen Harjankallio kaavakartta

Kaavaehdotus selostus_Puulan_ROYKM_IsoHäähkiäinen

Länsiosan rantaosayleiskaavan muutosehdotus Särkelä 97-416-2-79 ja Palsi 97-416-3-63

OAS

Kaavaselostus ehdotusvaihe

Kaavakartta

Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju-Liukonniemen osayleiskaavan muutosehdotus koskien aurinkovoimalaa

OAS_YK_kaavamuutos, Kirkonkylän seudun

OYK_muutos_kaavaselostus_ehdotus

Hirvensalmi_KK_YKM_kartta

Urmaslahden asemakaavan muutosehdotus koskien aurinkovoimalaa

OAS_AK_Kaavamuutos

SEL AKM_Pöyryn_alue_ehdotus

Hirvensalmi_KK_AKM_Pohjakartta_12092022_Gk27_680x290

__________________________________________________________________________________________________________

Korttelin 118 muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma_ K118 Hirvensalmi

Kaavaselostus K 118 Hirvensalmi_luonnos

Kaavakartta ja merkinnät luonnos

_______________________________________________________________________

Viimeisimmät vahvistetut kaavat

Hirvensalmi, Puula Malvaniemen ranta-asemakaavan muutos khall 7.11.2023 § 89

 

Puulan rantaosayleiskaavan muutos Erkkilä ja Erkkilä II  kvalt. 23.5.2022 § 12

Puula_Erkkila_kartta_A4 (lainvoima 14.7.2022)

Puula_Erkkilä_Erkkilä_II_määräykset_

Puula_Erkkilä_Erkkilä_II_selostus_päivätty_4.1.2022_lv_14.7.2022

Puulan rantaosayleiskaavan muutos Niemikauppi kvalt. 23.5.2022 § 14

OAS_Puulan OYKM

Puulan_OYKM-A3

SEL_Puulan_ROYKM_Niemikauppi

 

Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan muutos Rauhala kvalt. 23.5.2022 § 13

Ryökäs_RYKmuut_kartta_merkinnat

Ryökäs_RYK muutos_OAS

Ryökäs_RYK muutos_Selostus

 

Asemakaava  korttelit 5,15 ja 2B khall. 14.3.2022 § 30

Hirvensalmi_AKM_kort5 ja 15_GK27_laajennus_293x1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vahvistetut kaavat