Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda kerää varhaiskasvatuksen tiedot valtakunnallisesti yhteen paikkaan. Tietovarannon avulla varhaiskasvatuksesta saadaan yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa mm. viranomaisten käyttöön. Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tietoja tallentavat varhaiskasvatustoimijat ja ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Hirvensalmen kunta siirtää varhaiskasvatuksen Daisy –toiminnanohjausjärjestelmästä tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien.

Lisätietoa asiasta löydät Varhaiskasvatus laista (540/2018) sekä Opetushallituksen sivuilta.