Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunnan tehtävät

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan rakennuslautakunnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.

Rakennusvalvonnan uutena tehtävänä on ollut toimia jätevesiasetuksen mukaisesti jätevesijärjestelmien lupaviranomaisena ja asiakasneuvonta.

Rakennuslautakunnassa on viisi jäsentä. Rakennuslautakunnan esittelijänä toimii rakennustarkastaja. Rakennuslautakunnan puheenjohtajana toimii kaudella 1.8.2021 – 31.5.2025 Sami Luntta  (KOK.) Varapuheenjohtajana toimii Anni Kuitunen (Kesk.)

Rakennuslautakunnan kokoonpano:

Sami Luntta, pj., KOK
Anni Kuitunen,vpj., Kesk
Markku Ruottinen, Kesk
Sirpa-Helena Pesonen, SDP
Tarja Kesti, Kesk

Puheenjohtaja Sami Luntta

email: luntta.sami at gmail.com