Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen tehtävät

Hirvensalmen kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja huolehtii kunnan hallintotehtävistä.
Kunnanhallitus huolehtii kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden puitteissa kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisesta ja taloudellisesta hoitamisesta.

Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja pöytäkirjan pitäjänä hallintojohtaja. Kunnanhallitus kokoontuu keskimäärin kolmen viikon välein ja kokouspäivä on maanantai.

 

Kunnanhallituksen jäsenet 1.6.2023-31.5.2025

Heikki Liukkonen, pj.  Kesk
Saara Liukkonen, I vpj.  KOK
Eija Saintula, II vpj.  SDP
Maritta Mynttinen j. Kesk
Timo Gynther j. Kesk

Aada Ruhanen kv pj., Kesk
Pirkko Luntta kv I vpj., KOK
Hetta Torpo, kv II vpj. Kesk

Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Heikki Liukkonen,
email: heikki.liukkonen at hirvensalmi.fi