Tietosuoja

TIETOSUOJA HIRVENSALMEN KUNNAN PALVELUISSA

Tietosuoja on henkilötietojen suojaa.  Henkilötietojen suoja on jokaiselle kuuluva perusoikeus ja tietosuojalla varmistetaan yksilön perusoikeuksien säilyminen aina, kun henkilötietoja käsitellään.

Kun asioit Hirvensalmen kunnan palveluissa, käsittelemme henkilötietojasi siltä osin kuin se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista. Henkilötietoja käsitellään käyttötarkoituksen mukaan ja käyttämiisi palveluihin perustuen. Lähtökohtaisesti kunnan palveluissa henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksen tekoon ja kunta ei luovuta tietoja suoramarkkinointiin tai kolmansiin maihin taikka EU:n ulkopuolelle.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity) erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta.

Rekisteröidyn oikeuksiin kuuluu:
– oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja miten niitä käytetään
– oikeus saada pääsy henkilötietoihin
– oikeus tietojen oikaisemiseen, tulla unohdetuksi ja käsittelyn rajoittamiseen
– oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– vastustamisoikeus esim. suoramarkkinointi tarkoituksessa
– oikeus olla joutumatta profiloinnin kohteeksi
– oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Hirvensalmen kunnan ylläpitämien henkilörekistereiden tietosuojaselosteet ovat nähtävissä kunnanviraston neuvonnassa.

Sivun yhteydessä olevilla lomakkeilla voit pyytää Hirvensalmen kunnalta mm. tietojesi tarkistusta (pääsy henkilötietoihin) tai korjaamista (poistaminen, oikaiseminen ja täydentäminen) sekä muita oikeuksiasi (unohtaminen, rajoittaminen, siirtäminen, vastustaminen, profilointi). Toimenpide pyyntöjen toteuttaminen vaatii henkilöllisyyden varmistamisen, joten valmistaudu todentamaan henkilöllisyytesi.

Rekisteritietojen tarkistuspyyntö lähetetään postitse Hirvensalmen kunta, Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi, sähköpostitse hirvensalmi at hirvensalmi.fi tai tuodaan kunnanviraston neuvontaan.

Tiedot luovutetaan henkilökohtaisesti pyytäjälle (rekisteröidylle), jolloin henkilöllisyys todennetaan. Tietojen korjausvaatimus ja muut vaatimukset vaativat henkilökohtaisen käynnin henkilöllisyyden todentamiseksi, ennen toimenpiteiden aloittamista.

Tietoa toimenpiteistä, joihin pyyntösi johdosta olemme ryhtyneet, annamme viimeistään neljän viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Huomioiden pyynnön monimutkaisuus ja määrä, jatkamme määräaikaa tarvittaessa enintään kahdella kuukaudella. Mikäli jatkamme määräaikaa tai emme aio toteuttaa pyyntöäsi, annamme sinulle ilmoituksen neljän viikon kuluessa.

Toimenpiteet ovat sinulle lähtökohtaisesti maksuttomia, mutta jos jäljennöksiä pyydetään useampia, perimme niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun tai mikäli toimenpiteiden pyyntö on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, perimme niistä kohtuullisen maksun tai kieltäydymme toteuttamasta pyyntöä.

 

Kieltäytyessämme toimenpide pyynnöstäsi, eikä kieltäytymiselle ole mielestäsi perusteita, sinulla on oikeus saattaa pyyntösi epäämisen lainmukaisuus tietosuojavaltuutetun tutkittavaksi. Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, puh (vaihde): 029 566 6700, sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi, www.tietosuoja.fi

 

Jos epäilet tietojesi väärinkäyttöä, vuotoa tai vastaavaa, ota kuntaan yhteyttä.

Tietosuoja-asioissa voitte laittaa sähköpostia osoitteeseen: hirvensalmi at hirvensalmi.fi

Tietosuojavastaavana kunnassa toimii Päivi Malinen, tietosuojavastaava at mikkeli.fi, puh. 044 794 2228

 

1 HS rekisteritietojen tarkastuspyyntö

2 HS rekisteritietojen korjaamisvaatimus

3 HS rekisteritietojen unohtaminen, rajoittaminen, siirtäminen, vastustaminen, profilointi vaatimus

 

Asiakirjajulkisuuden kuvaus Hirvensalmen kunta

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö (täytettävä)