Vastaa, vaikuta ja voita!

Osana Etelä-Savon perhekeskustoiminnan seurantaa ja arviointia haluamme kuulla lapsiperheiden näkemyksiä ja kokemuksia muun muassa lapsiperheiden palveluista, kohtaamisesta ja varhaisesta tuesta.

Toivomme, että käytät hetken aikaasi ja autat kehittämään Etelä-Savon perhekeskustoimintaa. Kyselyyn pääset tästä: https://link.webropol.com/s/perheidenkysely2023.

Vastausaikaa on marraskuun 2023 loppuun saakka.

 

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvotaan kaksi perhelippua Visulahteen (sis. sisäänpääsyn huvi- ja vesipuisto Dinosauriaan, sisähuvittelupuisto Hyperdinoon, sekä vahakabinettiin).
Liput ovat voimassa kesäkauden 2024 loppuun saakka. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti vuoden 2023 loppuun mennessä.

Lisätietoa perhekeskustoiminnasta: https://etelasavonha.fi/perhekeskus/

  1. Alla vielä lisätietoja aiheesta, mikäli haluatte kertoa aiheesta enemmänkin kanavillanne:
  • Kysely on suunnattu Etelä-Savossa asuville perheille, joilla on eri ikäisiä lapsia tai nuoria. Kysely on osa perhekeskustoiminnan vuosittaista seurantaa ja arviointia.
  • Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava monialainen palveluverkosto.
  • Perhekeskus sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut.
  • Perhekeskus yhteensovittaa kuntien ja hyvinvointialueen sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa.
  • Kyselystä kerääntyneen aineiston perusteella tehdään arviointia perhekeskustoiminnasta ja sitä hyödynnetään maakunnallisessa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinnassa sekä palvelujen kehittämisessä.

 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja nimetöntä. Kyselyn lopussa olevaan arvontaosioon annetut yhteystiedot irrotetaan kyselyaineistosta omaksi aineistoksi. Yhteystiedoista muodostunutta aineistoa käytetään ainoastaan arvonnan suorittamiseen ja sen jälkeisiin yhteydenottoihin, jonka jälkeen yhteystietoaineisto hävitetään. Asiakaskyselyiden ja ilmoittautumisten tietosuojaseloste löytyy täältä: https://etelasavonha.fi/asiakkaan-opas/asiakas-ja-potilasturvallisuus-ja-valvonta/rekisterit/