Kysely Hirvensalmen kunnan kehittämisestä

Hirvensalmen kirkonkylän taajaman ranta-alueen kehittäminen

Kyselyllä halutaan selvittää erityisesti mitä mieltä ollaan kirkonkylän taajaman ranta-alueen nykyisistä tiloista ja toiminnoista, Sataman Herkusta S-Marketin rantaan, mitä uusia toimintoja mahdollisesti koetaan tarpeelliseksi ja miten taajamaa tulisi kehittää yleisesti taajamakuvan, elivoimaisuuden,  viihtyvyyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Vastauksissa tulisi painottaa myös kesäaikaa, jolloin taajamassa on toimintaa.

kyselyn vastausaika on  14.7. – 14.8.

Linkki kyselyyn: https://new.maptionnaire.com/q/9iy96koc4688